Behandeling zonder medicijnen of bijwerkingen

Een behandelsessie duurt ongeveer twee uur en bestaat uit:
  • Een intake/voortgangsgesprek
  • Meten van verstoringen
  • Opsporen van oorzaken van verstoringen
  • Behandeling en nameting

Dit is een complete behandeling. U hoeft thuis geen medicijnen, supplementen of andere middelen te slikken. De behandeling heeft geen bijwerkingen. Wel dient u de dagen na de behandeling veel water te drinken om de ontgifting van het lichaam te ondersteunen.

In de meeste gevallen zijn 3-8 behandelingen genoeg om uw klachten op te lossen.

Intakegesprek

Voor de eerste sessie ontvangt u een vragenlijst over uw klachten. Deze lijst neem ik met u door om een volledig beeld te krijgen van uw klachten en van het resultaat dat u met de behandeling wilt bereiken. Bij vervolgsessies vraag ik naar nieuwe ontwikkelingen: Hoe u zich voelt en welke klachten zijn verminderd of verdwenen.

Meten van verstoringen

Voor elke behandeling wordt een objectieve meting uitgevoerd om verstoringen in uw lichaam op te sporen. Via de acupunctuurpunten op de handen en de voeten wordt gemeten hoe de conditie van uw organen en orgaansystemen op dat moment is. Uw hele lichaam wordt zo doorgemeten: hormoonsysteem, hart, longen, darmen, nieren, lever, suikerhuishouding, bloedsomloop, etc. Zo ontstaat er een compleet beeld van uw lichamelijke conditie en van verstoringen in het lichaam.

Bij de meting krijgt u een vergulde staaf in uw hand. De staaf is aangesloten op het Chiren apparaat. Met een meetpen die ook op het apparaat is aangesloten druk ik zachtjes op de acupunctuurpunten op uw handen en voeten. Het signaal dat ik meet wanneer ik op een acupunctuurpunt druk, geeft aan of het orgaan dat bij dat acupunctuurpunt hoort verstoord is of gezond is. Zo kan ik snel verstoringen in uw lichaam opsporen.


Opsporen van oorzaken

Vervolgens ga ik de oorzaken van de gemeten verstoringen opsporen. Ik behandel dus niet de symptomen, maar ga op zoek naar dieperliggende oorzaken. Door één voor één mogelijk oorzaken door te meten, kom ik bij de hoofdoorzaak van de verstoring uit. Zo ga ik alle verstoringen na die ik bij de meting heb gevonden, totdat ik voor elke verstoring een oorzaak heb gevonden. Deze oorzaak ga ik vervolgens behandelen.

Het opsporen van oorzaken, een stukje theorie
Een verstoord signaal uit een orgaan is te zien als een golf die niet vloeiend is. De verstoring veroorzaakt een kartelig verloop van de golf. Door aan de golf tegenfrequenties van mogelijke oorzaken toe te voegen en dan te meten, kan ik de tegenfrequentie vinden die de karteling opheft. Wanneer dat gebeurt weet ik dat ik de juiste oorzaak van de verstoring heb gevonden.

Een voorbeeld
Stel ik meet dat uw dunne darm is verstoord. Dit kan verschillende oorzaken hebben: een bacterie, een chronische blindedarmontsteking, ontstekingen van het darmslijmvlies, etc. Stel dat ik de omgekeerde frequentie van Salmonella toevoeg aan het signaal dat uit uw dunne darm komt en ik meet dan dat de verstoring wordt opgeheven, dan weet ik dat Salmonella de oorzaak is van de verstoring van uw dunne darm. Frequentie en omgekeerde frequentie heffen elkaar namelijk op. Deze methode van opsporen van oorzaken maakt gebruik van het feit dat elke bacterie en elke stof zijn eigen frequentie uitzendt.


Behandeling en nameting

Wanneer ik alle oorzaken van de verstoringen in uw lichaam heb gevonden, ga ik deze oorzaken met het Chiren apparaat behandelen. U krijgt in elke hand een glasstaaf die met optische kabels met het Chiren apparaat is verbonden. Gedurende een aantal minuten krijgt u via de handstaven middelen tegen de verstoringen toegediend.

Na de behandeling via de glasstaven volgt meestal nog een behandeling met glazen voetplaten. Daarmee worden vooral ondersteunende middelen voor uw lichaam en voor uw afweersysteem toegediend.

Na de behandling wordt weer gemeten om te kijken of alle verstoringen zijn opgelost en de behandeling het gewenste resultaat heeft gehad.

Voorbeeld
In het voorbeeld van een Salmonella bacterie die uw dunne darm verstoord, wordt via de glasstaven de omgekeerde frequentie van de Salmonella bacterie uw lichaam ingestuurd. De bacterie wordt hierdoor ontregeld en wordt daarop herkend en opgeruimd door uw eigen afweersysteem.