Bioresonantie met licht

Biofotonentherapie is bioresonantie met licht. 'Gewone' bioresonantie werkt met kleine elektrische stroompjes bij de behandeling. Biofotonentherapie gebruikt het lichtsignaal van het eigen lichaam om te behandelen.

Dit lichaamseigen signaal wordt beter herkend en de informatie die met dit signaal wordt meegestuurd wordt beter opgenomen door het lichaam, dan wanneer een lichaamsvreemd signaal wordt gebruikt.

Bovendien kunnen met licht hogere potenties van bijvoorbeeld homeopathische middelen worden aangeboden. De behandeling is daardoor krachtiger en zal sneller resultaat opleveren.

Comments